Monday, January 14, 2008

jaanuar Kultuurikatlas

http://www.youtube.com/watch?v=LQmxUtmM3s4

ETV Kultuuriteadetes teatab selle nädala jooksul Cecile Babiole valgusinstallatsioonist ja mõtteparkidest selline teade. Kujundina kasutame sama motiivi august seinas 6ndal korrusel. Sealt võib näha kõike, mida soovid. Näiteks merd ja tulevikus tuulegeneraatorite kandjana tegutsevat korstent. Või vaadata lahkuvat valget laeva.
24.01 Mõttepark algab Tallinna loomemajanduse visiooni kontseptsiooni tutvustamisega kell 10.00. Meeldetuletuseks: Tallinna Linnavalitsuse tellimusel koostab Tallinna Ülikool koostöös Eesti Tuleviku-uuringute Instituudiga Tallinna loomemajanduse arendamiseks visiooni, mille baasil oleks võimalik jätkata konkreetsete strateegiate väljatöötamisega. Tutvustavad Veiko Jyrisson, Kylliki Tafel ja Katri Ristal. Suurepärane võimalus kuulata, arutada ja täiendada.

No comments: