Tuesday, June 10, 2008

Otsustav ruumilahenduse nädalavahetus

Kultuurikatla ruumide workshop 13-14 juuni Põhja pst 27a

Endisest soojuselektrijaama kompleksist on saamas kultuurikatel. Ruumi läbiproovimiseks toimub avatud workshop!

Seekord ei ole rõhk loomemajandusel ega kasutaja kaardistamisel, vaid ruumil endal. Kultuurikatlast võib saada elav sündmuspaik, aga sellest võib vabalt kujuneda ka üks igav asutus, kus mingid inimesed teevad midagi. Praegu on võimalus asjade käiku sekkuda. Hetkel on katlas koos tohutu ruumiline potentsiaal ja lihtsad argimured (pime, külm, auku võib ka kukkuda). Kuidas seda asja nutikalt suunata ja kuhupoole?

Kultuurikatla ruumide workshopil tegeletakse eestleitud ruumiolukordade edasiarendamisega. Põnev ruum ootab leidlikku kasutusele võtmist. Ruumist mõtlemine pole ainult arhitektide privileeg – osa võtma oodatakse kunstnikke, teatri- ja muusikainimesi, arhitekte, insenere, disainereid, üliõpilasi, luuletajaid jne.

Kas õige kasutus leiab ikka oma õige ruumi? Kuidas avada katel linnale? Millised oleks alternatiivsed strateegiad ruumi arendamisel? Katla projekt kui „avatud teos“? Kuidas sinna üldse kohale saab?

Workshopi tulemusena võiks tekkida ruumiliste muudatuste ja kombinatsioonide avatud andmebaas.

Töö toimub neljas grupis, kolmel temaatilisel grupil on vedajad: kunstnik, arhitekt ja katla esindaja.

1 AVATUD KATEL katla nähtavus

Jüri Ojaver, Indrek Peil, Maria Hansar logistilised küsimused

ruumi imagoloogia

katel kui avalik ruum

vabadus, avatus, isekujunev ruum

häkkerite arhitektuur, open source

2 LEITUD KATEL

Andres Lõo, Hannes Praks, Taavo Tiko alias Jimmy esteetiline ekspertiis

väärtuste kaardistamine

õiged kasutused õigetele ruumidele

leitud ruumiolukordade edasiarendamine

3 KATLA MÄNGURUUM

Katrin Essenson, Kalle Komissarov, Peeter-Erik Ots isekujunev ruum

ruumilised seosed, liikumine

vabadus ja kontroll

abstraktne ruumiline reeglistik

arhitekt – diktaator, kuraator või ruumi legaliseerija

4 vaba(d) teema(d)

Palume osalemissoovist ja grupi eelistusest teada anda aadressil mhansar@gmail.com

Samuti palume registreerimisel märkida oma eriala või tegevusvaldkond.

Info ja lähtematerjalid eelnevaks tutvumiseks väljas aadressil http://www.starfild.pri.ee/workshop/

Kava vt järgmine lk.

KAVA

13. juuni, reede

14.00 registreerimine, gruppide moodustamine

14.20-16.00 ettekanded:

ülevaade katla senisest tegevusest, hetkeseisust ja sihtidest (erinevad vaatenurgad)

projektide tutvustused:

-- Veronika Valk (esmane programm),

-- Katrin Koov, Siiri Vallner (TTA kaastöö),

-- Doris Orasi, Anna Šimko (EKA magistritööd)

16.00-19.00 töö gruppides, sh ekskursioonid kompleksi sees, vahel, kohal, ümber

19.00 välkpresentatsioonid ja olemine

14. juuni, laupäev

10.00 ettekanded: kultuurikatla analoogidest mujal Euroopas

-- Thuur Caris (Groningen)

-- Rolf Kellner, Arne Lösekann (Hamburg)

11.00-14.00 töö gruppides, küsimused, diskussioon (jooksvad välkpresentatsioonid)

14.00-15.00 lõuna

15.00-17.00 tööde lõpetamine ja vormistamine

17.00-19.00 presentatsioonid

19.00 Eesti meeste laulud. Nargen Opera / Von Krahl

lõpupidu.


Kavas võib tulla veel väikseid täpsustusi.


PS. Palume osalejatel kaasa võtta üks tööriist või instrument, mida ta valdab. Seda võib vaja minna improvisatsioonilises töös.

Kohtumiseni!

numbrid ja laulud Katlas

Reede ja 13 ning miinus 7