Thursday, December 13, 2007Mõned pildid ka tudengite tööde hindamisest ja muidu arutlevast õhkkonnast Katlas.
Tööde autoritele - tudengitele ja Katrinile teadmiseks, et päris suurt huvi äratasid teie tööd!

No comments: